Maarten Reesink

Maarten Reesink is mede-oprichter van omroep Piep. Hij is werkzaam bij de vakgroep Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam, waar hij doceert over televisie en populaire cultuur. Sinds enkele jaren geeft hij hier ook colleges over Animal Studies, een nieuwe academische discipline die zich bezighoudt met de rol en betekenis van dieren in de populaire en audiovisuele cultuur. Daarnaast is hij betrokken bij Future Planet Studies, een nieuwe BA-opleiding aan de UvA die draait om actuele vraagstukken op het snijvlak van mens en natuur.

Archief