Esteban Rivas

Esteban RivasPsycholoog en filosoof, eigenaar Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap

Esteban Rivas (1966) studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht (specialisatie theoretische psychologie) en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie (dier)ethiek). Zijn promotie-onderzoek verrichtte hij vanuit de Universiteit van Nijmegen en bestond uit een grondige analyse van het gebruik van aangeleerde gebaren door de wereldberoemde grote mensapen uit het apentaalonderzoek. De afgelopen jaren geeft hij lezingen, seminars en cursussen over de intelligentie van dieren, het vraagstuk van bewustzijn bij dieren en de specifieke emoties van dieren, en over dierethiek. Sinds begin 2013 doet hij dit via zijn Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap. Door kennisoverdracht en educatie wil zijn instituut laten zien dat dieren individuen zijn met gevoelens en gedachten. Rivas wil zijn wetenschappelijke en filosofische kennis over dieren inzetten voor een mentaliteitsverandering in de samenleving. Hij is veganist en zijn droom is een wereld waarin mensen geen gebruik meer maken van dieren.

Archief