Erno Eskens

Erno Eskens is filosoof en politicoloog. Hij is vooral bekend door zijn filosofische pleidooi voor dierenrechten en als popularisator van de filosofie. Eskens studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Hij schreef enige tijd voor het universiteitsblad Ad Valvas en was betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine, het maandblad waarvan hij ook enige tijd hoofdredacteur was. In zijn boek Democratie voor Dieren analyseert Erno de radicale tak van de dierenbeweging en ontwikkelt hij een juridisch-filosofische dierfilosofie. Momenteel is hij werkzaam bij de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Archief