Het is te zot voor woorden, maar in Nederland mocht tot voor kort elk baasje zijn eigen huisdier zelf dood maken. Had je er geen zin meer in, vond je de verzorging te duur of stond het uiterlijk je niet aan, zo lang je je dier ‘pijnloos’ van het leven beroofde, kon jou juridisch gezien niets verweten worden. Dit gat in de wet moet snel gedicht worden, zo stelde de Sophia-Vereeniging een paar jaar geleden. Onze lobby leidde tot resultaat: voor het doden van katten en honden is inmiddels een verbod uitgevaardigd, dat hopelijk snel bekrachtigd wordt. Maar konijnen en knaagdieren zijn hierin niet meegenomen! Daarom roepen wij staatssecretaris Dijksma op om het onderwerp te agenderen op 25 maart, als zij met de Tweede Kamer de invulling van de nieuwe Wet Dieren bespreekt.

Konijn en cavia's - zelf doden
Konijn en cavia’s | Foto: The Chairman 8 via Compfight cc

Imperfecte dieren

Stel: je bent een fokker en je verdient je geld met het fokken en verkopen van cavia’s. Dieren met een populaire vachtkleur leveren het meeste op. Je probeert de fok van de dieren dus zoveel mogelijk te sturen in de richting van de gewenste kleurvariant. Toch zullen er ook cavia’s geboren worden met een andere kleur. Die dieren zijn kerngezond en kunnen verkocht worden, maar voor een lagere prijs. Omdat de hokruimte en het voer liever besteed worden aan cavia’s die meer opleveren, worden veel van deze ‘imperfecte’ dieren gedood. Dierenartsen willen hier vaak niet aan meewerken en bovendien vragen ze geld voor hun handelingen. Daarom doden sommige fokkers hun dieren zelf. Door een maas in de Nederlandse wet is dat namelijk niet verboden.

Stoeptegel

Hoe vaak dit zogenaamde ‘culling’ voorkomt, is moeilijk in kaart te brengen. Baasjes die hun huisdier zelf doden, lopen daar niet mee te koop. Maar dát het gebeurt, is duidelijk. In de duistere krochten van het internet worden tips uitgewisseld over hoe je cavia’s of hamsters het beste kunt doden. Je moet een sterke maag hebben om kennis te nemen van al deze adviezen, die variëren van chloroform tot stoeptegels en gruwelijke manieren om de dieren hun nek te breken. Bijna maandelijks wordt wel ergens in Nederland een schokkende vondst gedaan van gedode en gedumpte huisdieren. Omdat dit niet verboden is, staat de politie in zo’n geval machteloos. Er kan alleen opgetreden worden als er bewijs is van mishandeling.

Goede voornemens

Al jaren is er sprake van het strafbaar stellen van het doden van huisdieren door particulieren. Dat goede voornemen is echter nooit waargemaakt. Na een intensief lobbytraject lukte het de Sophia-Vereeniging in 2012 wel om de staatssecretaris te overtuigen van de noodzaak van een verbod op het zelf doden van honden en katten. De Sophia-Vereeniging is blij dat er nu eindelijk een voorstel ligt en dringt erop aan dat het verbod snel bekrachtigd wordt. Maar het dient wel uitgebreid te worden met andere huisdieren. Alleen dan kunnen ook degenen die kerngezonde vogels, vissen, konijnen en knaagdieren afmaken eindelijk worden opgespoord en bestraft. Om de Tweede Kamer daartoe aan te zetten, stuurde de Sophia-Vereeniging vandaag een brief aan staatssecretaris Dijksma, die op 25 maart de Wet Dieren bespreekt met de kamerleden.

©PiepVandaag.nl Helma van de Vondevoort, directeur van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren