Vorige week werd door een medewerker van ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg een bijzondere ontzekking gedaan: hij zag een gaffellibel bij de rivier de Dommel, ter hoogte van Valkenswaard. De gaffellibel is een zeer zeldzame soort en is sinds 1935 niet meer waargenomen in Nederland. Gisteren, 1 augustus, zijn opnieuw gaffellibellen gevonden bij de Dommel, maar nu een paar honderd meter noordelijker. Daarbij is tevens een ei-afzettend vrouwtje gezien, wat duidt op voortplanting en waarschijnlijk dus een populatie.

gaffellibel
Foto: Floris Brekelmans / Bureau Waardenburg

De gaffellibel is in Nederland altijd zeer zeldzame geweest. Na de laatste waarneming langs de Swalm in 1936 werd de soort als uitgestorven beschouwd. Pas in 1996 werd het insect weer waargenomen in Nederland, langs de Geleenbeek in Zuid-Limburg. Daarna werd de gaffellibel weer gespot in 2000, langs de Roer in Midden-Limburg, waar sindsdien een populatie aanwezig is.

Het terugkeren van de gaffellibel kan duiden op een verbeterde waterkwaliteit.

Bron ©PiepVandaag.nl