Zeehondenjagers, die het handelsverbod op bont en andere producten van zeehonden niet eerlijk vinden en een klacht hebben ingediend bij het Europees Hof van Justitie, krijgen géén gelijk.  Een belangrijk adviseur van het Hof heeft de klacht donderdag afgewezen en omdat rechters dit advies meestal overnemen is dat heel goed nieuws voor de zeehonden! De jagers en belangenverenigingen hadden al eerder ongelijk gekregen, maar zijn daarop in beroep gegaan.

Zeehondenpup - zeehondenjagers
Foto: Wikimedia Commons

In juni 2009 heeft het Europees Parlement een Europese wet aangenomen voor een import- en handelsverbod op zeehondenbont. Dat de maatregel onmiddellijk effect heeft blijkt uit het feit dat Canada het quotum van 2009 stelt op 280.000 dieren waarvan er aan het einde van het jachtseizoen “slechts” 70.000 zijn gedood.

Jaarlijks worden duizenden zeehonden gedood waarvan de meeste in Canada, gevolgd door Namibië. 30 landen hebben inmiddels een handelsverbod voor zeehondenproducten zoals bont.

Volgens de adviseur van het hof stelt dat burgers principieel geen stappen moeten kunnen ondernemen tegen een wet die door het Europees Parlement en de EU-lidstaten is bekrachtigd. Als zij persoonlijk door een wet worden geraakt, zijn andere juridische wegen te bewandelen.

Bronnen: Vroege Vogels en Bont voor Dieren ©PiepVandaag.nl