WSPA logoOpstaltrend zet door, WSPA verontrust 

Dertig procent van de Nederlandse melkkoeien nooit meer de wei in. Dit blijkt uit de nieuwe weidegangtelling van het CBS over 2012. Dit is een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van het jaar ervoor. Alhoewel de stijging afgelopen jaar kleiner was dan de jaren ervoor, betekent het dat de trend van opstallen nog altijd doorzet.  WSPA is daar  zeer verontrust over, ook met oog op het einde van de melkquota per 2015.

Koe in de wei
Foto: SAAW International

Afgelopen zomer bracht de dierenwelzijnsorganisatie een rapport uit van Wageningen Universiteit waarin werd berekend dat zonder maatregelen in 2025 nog maar 1 op de 3 koeien de wei in komt. Opvallend genoeg bleek daar ook uit dat grote bedrijven die intensief weidegang toepassen, het economisch beter doen dan bedrijven die niet of beperkt weiden.  Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat meer dan de helft (56%) van de grote bedrijven, met 160 koeien en meer, niet voldoet aan de norm voor weidegang. Weidegang is belangrijk voor het koeienwelzijn, onder meer omdat het de dieren in staat stelt hun natuurlijk gedrag te vertonen.

Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s van WSPA Nederland:

“Onze zorg over het verdwijnen van de koe uit de wei wordt gelukkig gedeeld door de sector. Zij lanceerde vorig jaar daarom het Convenant Weidegang. Dat de afname van weidegang minder snel gaat, is te verklaren door de inspanningen vanuit de sector. Dat is positief en laat zien dat we er inderdaad iets aan kunnen doen. Aan de andere kant, de trend is nog niet gestopt, laat staan omgebogen. Verdubbelde inspanning is dus nodig.”

WSPA zal erop toezien dat de partijen die het Convenant Weidegang hebben ondertekend zich ook daadwerkelijk tot het uiterste inspannen om weidegang te bevorderen. Dit is met name ook van belang omdat per april 2015 de Europese melkquota worden afgeschaft. De Nederlandse melkveesector zal daarmee, is de verwachting, groeien. WSPA vreest dat die groei gepaard gaat met nog grotere aantallen koeien die hun hele leven geen weiland zullen betreden. Daarnaast pleit de organisatie al langer voor Europese welzijnsregels voor koeien. Afgelopen februari sprak staatssecretaris Dijksma haar steun uit voor dit pleidooi.

Persbericht WSPA