Het onlangs gelanceerde zuivelmerk ‘Binnenmelk’ bestaat niet echt en zal dan ook niet in de winkel komen te liggen. Dierenwelzijnsorganisatie WSPA (World Society for the Protection of Animals) heeft ‘Binnenmelk’ bedacht om aandacht te vragen voor een grote onderliggende kwestie: Nederlandse melkkoeien die nooit de wei in mogen. Binnenmelk is dus geen merk, maar wel een groot probleem, waar de WSPA met het publiek actie tegen wil voeren.

Binnenmelk

In enkele jaren tijd is het aantal Nederlandse melkkoeien dat nooit buiten de stal komt gegroeid naar bijna 400.000. Dat is 26 procent van het totaal, meer dan een kwart dus. En de prognose is dat jaarlijks steeds minder koeien naar buiten mogen om hun natuurlijke gedrag te vertonen: grazen, frisse lucht ademen, rondwandelen en het zonnetje op hun rug voelen. Binnen enkele jaren zou, als de huidige ontwikkeling doorzet, weleens de helft van alle melkkoeien altijd binnen moeten blijven.

Het is voor een koe niet natuurlijk en niet gezond om het hele jaar door op stal te moeten staan. Naast gebrek aan bewegingsruimte zijn in de stal de risico’s van poot- en klauwaandoeningen, uierontsteking (mastitis) en speen trappen aanzienlijk groter dan in de wei.

Maar een verblijf in de wei heeft niet alleen voor de koe zelf voordelen. Weidegang is in het algemeen economischer, levert betere melk op en heeft een duidelijk aantal milieuvoordelen, zoals minder uitstoot van methaan en ammoniak en een geringer beslag op fossiele brandstoffen. En uiteraard zijn koeien in de wei goed voor het imago en dus het draagvlak van de Nederlandse landbouw. Bij niet minder dan 66 procent van de Nederlandse bevolking is dit beeld de eerste associatie met het begrip ‘Hollands landschap’.

Binnenmelk, momenteel 3 miljard kilo die wordt geproduceerd door koeien die altijd op stal staan, gaat voor het overgrote deel naar de productie van kaas. Wanneer kaasproducenten hun invloed zouden aanwenden om melk uit de wei te vragen, zou de trend om koeien het hele jaar binnen te houden snel omgebogen worden.

Dat is wat WSPA wil bereiken en dat wordt de inzet van een –indien nodig jarenlange – campagne. De WSPA roept iedereen op om naar de website www.binnenmelkvrij.nl te gaan, om een e-card aan te maken en zo de Nederlandse kaasmakers op te roepen in het vervolg alleen melk te verwerken van koeien die in de wei mogen grazen.

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.