Er heerst woningnood onder de Nederlandse vleermuizen. Hun schuilplaatsen worden regelmatig verstoord of op een andere manier ongeschikt gemaakt. De dakloze dieren zijn echter kritisch en verhuizen lang niet altijd naar de vleermuiskasten, die dan vaak als vervangende woonruimte worden aangeboden. 

Vleermuis
Foto: Wikimedia Commons

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft de Zoogdiervereniging in samenwerking met Ingenieursbureau Waardenburg een uitgebreide studie uitgevoerd naar het gebruik van vleermuiskasten. Uit het onderzoek blijkt dat de voorschriften uit de Flora- en Faunawet ontheffingen goed worden nageleefd, maar het gebruik wordt niet gemonitord. Er ontstaat een ware woningnood onder de vleermuizen.

Vleermuizen houden van donkere warme schuilplaatsen zoals bijvoorbeeld in bomen, op kerkzolders, in spouwmuren van huizen of gebouwen. Maar regelmatig worden deze woonplaatsen verstoord, afgebroken of omgezaagd. De vleermuis komt op straat te staan, want een nieuwe geschikte schuilplaats is niet zomaar gevonden. Er worden vaak vleermuiskasten opgehangen als vervangende woonruimte, maar de vleermuizen maken daar niet graag gebruik van.

Sommige vleermuissoorten blijken nooit van de kasten gebruik te maken, terwijl andere soorten alleen in het paarseizoen, in september en oktober, gebruik maken van vleermuiskasten.

Om de kennis over vleermuiskasten breder te bespreken hebben de Vleermuiswerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging en Batlife Europe gisteren en vandaag een symposium georganiseerd over vleermuiskasten. Op het symposium worden de resultaten van het Brabantse project gepresenteerd, maar ook sprekers uit Noorwegen, Spanje en Engeland komen hun ervaringen met vleermuiskasten toelichten. De komende weken zullen de (gefilmde) presentaties op www.vleermuiskasten.nl worden geplaatst.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl