Facebook LogoHet sociale netwerk beperkt zich niet tot de mens: onderzoekers aan de universiteit van Oxford hebben miljoenen waarnemingen van koolmezen (Parus major) georganiseerd in een “Facebook voor dieren”. Ze hebben ontdekt dat koolmezen de neiging hebben om hechte kringen van vrienden te vormen, net als wij.

Er zijn meer overeenkomsten tussen Facebook en de interactie van de vogels. De sterkste sociale connectie heeft de vogel bijvoorbeeld met hun (toekomstige) paringspartner. Zoals het geval is met Facebook check-ins, vergroot geografische nabijheid de kans op sociale interactie. En er zijn genoeg voorbeelden van onderlinge relaties met een ‘vriend van een vriend’.

Koolmees
Koolmees ©Wikimedia Commons

Het onderzoek toont aan dat sociale media zoals Facebook de kenmerken heeft van sociale netwerken die op natuurlijke wijze worden gevormd door mensen, vogels en andere soorten.

Ioannis Psorakis uit Oxford is de hoofdauteur van een onderzoek dat gepubliceerd werd in Journal of the Royal Society Interface. Hij vertelt:

“From a purely engineering perspective, I would say there are similarities between Facebook and the great-tit network”

Het onderzoek van Psorakis bouwt voort op gegevens die zijn verzameld tussen 2007 en 2009. Deze gegevens gaven weer hoe vogels samenstroomden op 67 vogelvoederplaatsen verspreid over de Wytham Woods in de buurt van Oxford. Duizenden vogels werden uitgerust met radio-transponders, en miljoenen metingen van de meer dan 700 vogels die de voederplaatsen bezochten werden geregistreerd. Die lezingen werden georganiseerd in netwerkkaarten en vergeleken met observaties vanaf de grond over voeden en voortplanten.

Psorakis vertelt in een nieuwsbericht:

“If you think of the data about you in Facebook, it records things like who you are friends with, where you’ve been, and what you share with others. What we have shown is that we can analyze data about individual animals, in this case, great tits, to construct a ‘Facebook for animals’ revealing who affiliates with who, who are members of the same group, and which birds are regularly going to the same gatherings or ‘events’.”

De onderzoekers ontdekten dat de paringspartners consequent behoorden tot dezelfde sociale kringen. En als twee vogels partners werden in de tijd dat ze werden geobserveerd, werd die liefdesconnectie gekenmerkt door een snelle ontwikkeling van het netwerk. Toen de onderzoekers verder keken dan de paringsrelaties van de vogels, lieten de netwerkkaarten een aantal nauw verbonden gemeenschappen zien, analoog aan netwerken van vrienden of familie.

Psorakis benadrukt dat het onderzoek van 2007 tot 2009 in de eerste plaats was gericht op het creëren van de eerste netwerkkaarten voor koolmezen in de Wytham Woods.

“We are not yet at the prediction stage. But readings are continuing to stream in. We are collecting hundreds of thousands of observations a day.”

Uiteindelijk kunnen de gegevens de genetische factoren en de omgevingsfactoren onthullen die de sociale verbanden tussen vogels bevorderen of ontmoedigen. De techniek kan tevens worden toegepast op andere soorten, om te zien hoe verschillende dieren verschillende netwerken vormen. Psorakis merkte op dat wetenschappers al sociale netwerken hebben bestudeerd van  tuimelaars, vissen en orka’s.

De lessen die we leren van koolmezen kunnen op een dag misschien worden toegepast op menselijke relaties.

 “If we could go fast-forward 100 years from now, you could look at an individual’s [Facebook] timeline and infer how, at certain points in his life, certain connections were formed.”

Facebook en andere sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter, kunnen je al een lijst geven van mogelijke toekomstige vrienden, op basis van het netwerk van vrienden dat je vandaag hebt. Hoe moeilijk zou het zijn om dat vermogen naar een hoger niveau te tillen en suggesties te doen voor toekomstige liefdes, toekomstige business partners of mensen die je juist wilt vermijden?

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp