De westelijkse zwarte neushoorn is officieel uitgestorven volgens het IUCN (International Union for the Conservation of Nature). De neushoornsoort is voor het laatst gezien in 2006. Ook de noordelijke witte neushoorn is ernstig met uitsterven bedreigd, net zoals de Javaanse neushoorn. Dit zijn de trieste conclusies die horen bij de samenstelling van de nieuwe Rode Lijst van bedreigde soorten.

Zuidelijke witte neushoorn
Zuidelijke witte neushoorn doet het na succesvolle conservatie-maatregelen weer een stuk beter | Foto: Esculapio (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Eind 1800 zag het er heel slecht uit voor zuidelijke witte neushoorn, maar dankzij goede conservatie-maatregelen werd de diersoort gered, met als resultaat dat er op heden zo’n 20.000 zuidelijke witte neushoorns in het wild rondlopen.

Waren deze maatregelen ook genomen voor de westelijke zwarte neushoorn, dan waren ze nu misschien niet uitgestorven, aldus de voorzitter van het IUCN, Simon Stuart. Volgens hem moeten er nu strengere maatregelen komen, met name goed gecontroleerde leefomgevingen voor de kwetsbare neushoorns zodat de vooruitzichten positiever worden en hun voortbestaan kan worden verzekerd.

Helaas ziet de toekomst er niet alleen slecht uit voor neushoorns. Volgens het IUCN wordt een vierde alle zoogdiersoorten met uitsterven bedreigd. Met vele plantensoorten is het niet veel beter gesteld. Vijf van de acht tonijnsoorten, een roofdier aan de top van de voedselketen dat erg belangrijk is voor het onderwaterecosysteem, worden zwaar bedreigd.

Jane Smart, directeur van het internationale soortenprogramma van het IUCN zegt:

“We weten dat conservatie-maatregelen helpen, mits op de juiste manier uitgevoerd, echter zonder politieke draagkracht in combinatie met gerichte acties en middelen, zullen deze wonderen der natuur en hun rol in het ecosyteem voor altijd verloren gaan.”

Bron ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk