Heb jij een mening over biologische landbouw? Europa wil die horen.

europa

De Europese Commissie heeft een online-enquête opgesteld, waarin burgers naar hun visie op biologische landbouw wordt gevraagd. Met dit middel zegt Brussel de ideeën en wensen van de bevolking te inventariseren.

Het Europese initiatief is even prominent aangekondigd als de fictieve Nederlandse dialoog over megastallen en de vragen laten weinig ruimte voor eigen inbreng, maar je kunt ook jouw stem laten meetellen.

Klik op deze link om de vragenlijst in te vullen.

©PiepVandaag.nl Rik Peters