Als de Japanse jacht op walvissen, bruinvissen en dolfijnen niet snel afneemt,  dan zullen deze kleine walvisachtigen binnenkort uitgestorven zijn. De onafhankelijke milieuorganisatie EIA (Environmental Investigation Agency) heeft er bij de Japanse autoriteiten op aangedrongen de vangstquota aan te passen en de jacht de komende 10 jaar af te bouwen.

Dolfijnen - japanse jacht
Dolfijnen | Foto: Swamibu / Foter.com / CC BY-NC

De gegevens hierover zijn verouderd en gebaseerd op populatiecijfers van twintig jaar geleden. Op sommige walvissoorten is dusdanig veel gejaagd, dat herstel van de populatie vrijwel niet meer mogelijk is. Zo ligt het toegelaten maximum voor de Dalls bruinvis nog steeds 4,75 keer hoger dan wenselijk is. Op de gestreepte dolfijn mag nog maar beperkt gejaagd worden, omdat deze nog maar weinig te vinden is. Op deze soort is zoveel gejaagd, dat het nog maar de vraag is of de soort zal blijven voort bestaan.

Japan verdedigt zichzelf door aan te geven dat de walvissenjacht een traditie is, voor kostwinning zorgt en noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek.

Ook de handel in levende vangst voor Chinese aquaria is zeer lucratief. Levende dieren worden voor duizenden euro’s aan China verkocht, maar ook het vlees van een tuimelaar brengt veel geld op.

Japan is nog steeds verantwoordelijk voor de grootste walvissenjacht ter wereld, iets waar je in deze tijd niet meer trots op zou moeten zijn.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker