Slecht nieuws voor de vele walvissoorten in het Noordpoolgebied. Door de snelle klimaatverandering vinden hier steeds meer economische activiteiten plaats. Vooral de toenemende olie- en gasontwikkelingen en de scheepvaart vormen een groot gevaar voor de stand van de walvissen.

Groenlandse walvis - industrie
Groenlandse walvis | Foto: Wikimedia Commons

Dit is het resultaat van een onderzoek dat is verricht door het Wereld Natuur Fonds (WNF). Tijdens het onderzoek werd gekeken naar de leefgebieden van drie soorten walvissen, die alleen op de Noordpool voorkomen, te weten de Groenlandse walvis, de narwal en de beloega. De onderzoekers keken niet alleen naar de bekende trektoutes van de drie soorten, maar ook naar de voedselgronden en de geboortegronden. Heel toevallig zijn deze belangrijke locaties voor de walvissen ook uitgekozen voor booractiviteiten door de grote oliebedrijven. De walvis zal dus ook hier het onderspit delven.

Narwals - industrie
Narwals | Foto: Wikimedia Commons

Naast het rappe smelten van het zee-ijs, vormen de booractiviteiten een extra risico voor deze grootste zoogdieren op aarde. Gert Polet, onderzoeker WNF vertelt hierover:

“Wij moeten deze walvissen zo weinig mogelijk verstoren, laat staan risico laten lopen op olievervuiling. Er moeten stringente eisen worden gesteld aan de economische activiteiten en gebieden waar de dieren van afhankelijk zijn moeten worden beschermd.”

Beloega - industrie
Beloega of witte dolfijn

Oplossingen
Het onderzoek van het WNF komt met diverse oplossingen. Op kaarten kan men bijvoorbeeld aflezen waar walvissen in potentieel conflict kunnen komen met olie- en gasontwikkelingen en de scheepvaart. Kritieke gebieden voor de walvissen moeten worden uitgeroepen tot beschermd gebied. Nog een oplossing is dat schepen op bepaalde routes voor een beperkte periode van het jaar worden omgeleid of zachter moeten varen teneinde botsingen met walvissen te voorkomen. Daarnaast moet men rekening houden met seismologisch onderzoek, omdat dit walvissen ernstig kan verstoren.

Kwetsbare gebieden
In 2012 heeft Shell mislukte proefboringen uitgevoerd in de Beaufort- en Tsjoektsjenzee bij Alaska, een zeer kwetsbaar gebied. Bij Rusland neemt de scheepvaart toe, terwijl hier belangrijke trekroutes zijn van walvissen. Verder zal de scheepvaart in de Hudsonbaai en Baffineiland bij Canada sterk toenemen door mijnbouwactiviteiten. Kortom, heel slecht nieuws voor de walvissen.

Bron: WNF.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven