MegastalAanstaande donderdag is D-Day voor de toekomst van de bio-industrie. Staatssecretaris Bleker trekt zich niks aan van de grote maatschappelijke weerstand tegen megastallen en geeft groen licht voor deze megalomane projecten. Marianne Thieme pleit er aanstaande donderdag juist voor dat er een verbod komt op deze vorm van bio-industrie.

Veel politieke partijen hebben tijdens de afgelopen Tweede Kamer en provinciale verkiezingen campagne gevoerd tegen megastallen. Verkiezingsbeloften moeten worden omgezet in daden, zo vindt de Partij voor de Dieren: “Megastallen zijn slecht voor mens, dier, natuur en milieu. Deze megalomane projecten zorgen voor een megamorfose van het platteland waar niemand blij van wordt. De bouwstop op megastallen, die gold gedurende de discussie die de afgelopen maanden gevoerd werd over megastallen, moet permanent worden.”

De Nederlandse bevolking wil geen megastallen. Dit blijkt keer op keer uit onderzoek, zoals onder meer dat in opdracht van de NGPF. Megastallen zijn slecht voor dieren, voor het milieu, voor de volksgezondheid, en voor de boeren zelf. Ondanks de stroom aan rapporten en onderzoeken waaruit blijkt dat het beleid op het gebied van megastallen niet met goed fatsoen kan worden voortgezet, komt het nieuwe plan van Bleker precies daarop neer: het ongebreideld laten doorgroeien van deze veefabrieken. Bleker verschuilt zich achter provincies en gemeenten en lijkt het prima te vinden dat die vervolgens alle ruimte bieden aan uitbreiding. Dat provincies en gemeenten dat doen wordt bijvoorbeeld duidelijk doordat de bouw van megastallen nu al ongelimiteerd blijft toegestaan, terwijl de Tweede Kamer het kabinet in een motie van de Partij voor de Dieren heeft gevraagd om een bouwstop op de megastallen.

De Partij voor de Dieren wil dat de staatssecretaris paal en perk stelt aan bio-industrie. Deze vorm van veehouderij brengt grote problemen met zich mee voor de volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en natuur. Bovendien zal de megamorfose van het platteland niemand blij maken. Tijdens het debat over dit onderwerp is de Partij voor de Dieren van plan alles in het werk te stellen het beleid bij te sturen. De fractie wil dat er een verbod komt op het preventief gebruik van antibiotica en dat er een einde komt aan de bio-industrie. Er mogen geen nieuwe megastallen bij komen in Nederland, en de bestaande megastallen zullen moeten verdwijnen.

Bron: Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.