Veel kinderen wonen in een stedelijke omgeving. Hierdoor komen zij niet of nauwelijks meer in contact met de natuur. Via een vogel- en natuurvriendelijk schoolplein wil de Vogelbescherming kinderen meer in contact laten komen met vogels. Een natuurvriendelijk schoolplein is niet alleen fijner voor kinderen, zij kunnen ook vogels in hun natuurlijke omgeving observeren.

Broedende merel - schoolpleinen
Foto: Teunie from nl [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
Exotische dieren
Vraag aan kinderen wat zij zich voorstellen bij natuur en zij zullen vaak exotische, tropische dieren in hun antwoord betrekken. Dat ons land ook een rijke natuur heeft, is vaak onbekend bij kinderen. En dat is jammer. De Vogelbescherming is van mening dat dit een gevaar kan zijn voor het toekomstig natuurbeleid van ons land. Want onbekend is onbemind.

De Vogelbescherming heeft nu het plan opgevat om kinderen meer in contact te brengen met de ons omringende natuur. Vanuit het klaslokaal kijken naar broedende koolmezen, bijvoorbeeld of naar een broedende merel.

Groen speelplein stimuleren
Uit onderzoek van Jantje Beton en TNS/NIPO blijkt dat van de kinderen die opgroeien in een stad één op de vier nooit of slechts eenmaal per week buitenspeelt. Ook blijkt uit dit onderzoek dat zij grasveldjes als favoriete speelplek zien.

Het gemiddelde schoolplein voldoet hier totaal niet aan. Vaak is het geheel schoolplein betegeld en hebben vogels hier niets te zoeken. Een groen schoolplein trekt niet alleen vogels en andere dieren aan, maar is ook goed voor de creativiteit van kinderen en zij kunnen zich beter concentreren tijdens de les.

Bron: Vogelbescherming.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven