Door het geluid van motorboten is het voor vissen moeilijker hun weg naar leef- en foerageergebieden bij koraal te vinden. Door de aanwezigheid van etende en levende vissen en door golfslag blijken koraalriffen een bijzonder geluid te produceren.

Koraal - geluid
Foto: laszlo-photo via Compfight cc

Dit geluid draagt door het water ver door in de zee en vissen maken hier gebruik van om hun weg terug te vinden naar de leef- en foerageergebieden.

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Bristol, Exeter en Luik. De wetenschappers pleiten ervoor om het gebruik van motorboten te reguleren omdat de onderzoeksresultaten laten zien dat de ecologie van het koraalrif op deze manier wordt aangetast.

Bron: Nu.nl ©PiepVandaag.nl