Op 14 februari is het Valentijnsdag. Geliefden sturen elkaar bloemen, cadeautjes, kaarten en sms-jes. WSPA grijpt deze mooie dag aan om Mark Rutte te verrassen met heel veel valentijnskaarten. Doe ook mee! Stuur Mark Rutte een valentijnskaart en vertel hem in een paar zinnen over uw liefde voor een speciaal dier, natuurgebied of een bijzondere plant. Natuurlijk kunt u daar ook een oproep aan koppelen dat deze soort of dit gebied snakt naar meer liefde, aandacht en bescherming van de overheid. WSPA organiseert deze Valentijnsactie samen met ten minste twaalf andere landelijke organisaties, dus dat kunnen heel veel groene liefdesbetuigingen opleveren!

Koop dit weekeinde nog een (toepasselijke) valentijnskaart, schrijf uw groene hartenkreet  en stuur de kaart voorzien van postzegel en ondertekend met uw naam en woonplaats naar de Natuur en Milieu organisatie in uw provincie ( zie lijst hieronder). Zorg in ieder geval dat de kaart uiterlijk zaterdag 11 februari bij ons is, dan overhandigen wij op 14 februari uw kaart persoonlijk aan Mark Rutte.

Achtergrond van de Valentijnsactie
De onvrede onder Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties over de nieuwe Wet natuur van staatssecretaris Bleker is groot. Met de nieuwe Wet natuur, die in het voorjaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend, zet de afname in biodiversiteit zich verder voort en is de kans op onomkeerbare schade aan natuur en landschap levensgroot. Met gesprekken, onze bijdrage aan consultatierondes en publieksacties blijven we uitdragen dat de wet niet goed is voor Nederland en terug moet naar de tekentafel.

Ook met deze Valentijnsactie geeft de WSPA lucht aan de onvrede, maar dan wel in een hartelijke verpakking. Aan de actie doen onder andere de volgende organisaties mee: De 12 Landschappen, Milieudefensie, IVN Nederland, Bont voor Dieren, WSPA, Natuurmonumenten, De Natuur en Milieufederaties, KNNV, Faunabescherming, RAVON, Wilde dieren de Tent Uit en de Zoogdiervereniging.

Vraag vrienden, familie, buren en kennissen!
Stuur de Valentijnsactie  van de WSPA door binnen uw eigen netwerk van vrienden, kennissen en familieleden om Mark Rutte met een hele grote lading valentijnskaarten te overstelpen.

Klik hier voor een overzicht van de adressen.

Bron: WSPA