Weer kon de tegenstelling tussen rijke en arme landen niet worden overbrugd. Terwijl harde afspraken tussen de ruim 190 landen hard nodig zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan, is een nieuw akkoord ver te zoeken. Vrijdag jongstleden is een conceptakkoord gepresenteerd, waarin landen via een vaag tijdpad hun doelstellingen voor uitstootvermindering bekend moeten maken. Voor de nieuwe klimaattop in 2015 moeten de doelen zijn gesteld. Helaas willen landen als China zich nog niet vastleggen.

klimaattop
Foto Credit: woodleywonderworks via Compfight cc

Minder streng voor China

De Chinezen willen gezien hun speciale positie minder streng worden aangepakt, met als reden dat zij hun economie niet hebben kunnen opbouwen met behulp van fossiele brandstoffen, zoals het rijke westen. De Europese Unie en de Verenigde Staten zien dit echter anders, gelet op de snelle economische groei van China. Volgens de westerse landen hoort China nu niet meer bij de ontwikkelingslanden.

Stroeve klimaattop

Volgens het Nederlandse kamerlid Remco Dijkstra (VVD) loopt de top ronduit stroef.

‘Het is het plaveien van de weg naar de top in 2015, waar wel een akkoord op tafel moet komen’, aldus Dijkstra.

Eén van zijn aandachtpunten is de betrokkenheid van de bedrijven. Deze worden volgens hem onvoldoende aangesproken, terwijl zij wel een groot deel van de oplossing zijn, vindt het kamerlid. De bedrijven zitten zelfs in andere ruimtes dan de onderhandelaars.

Het klimaatfonds moet vanaf 2020 ieder jaar met 100 miljard euro worden gevuld. Bedrijven zullen daaraan hun steentje moeten bijdragen. Overheden kunnen dit niet alleen af. Om het nog ingewikkelder te maken vinden landen als China en India dat de westerse landen meer moeten bijdragen aan het fonds dan zijzelf.

Dijkstra: ‘Je ziet een flinke tegenstelling tussen de rijke en de arme landen. Er wordt hard onderhandeld. Dat snap ik ook wel, want de belangen zijn groot.’

Tyfoon

Ook de tyfoon Haijan bracht de landen niet op het goede spoor. De Filipijnse vertegenwoordiger Yep Sano had de onderhandelaars op de top nog gesmeekt te stoppen met deze waanzin.

‘Wij weigeren te accepteren dat ons leven eruit bestaat voor monsterstormen te vluchten, te lijden onder vernietiging en onze doden te moeten tellen’, aldus Sano.

Volgens organisaties als Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Oxfam International, zetten de rijke landen zich te weinig in om iets aan de klimaatproblemen te doen. Daarom liepen ze weg bij het overleg. Of de boodschap die de milieu-organisaties wilden uitdragen door te vertrekken effect heeft gehad, zal moeten blijken.

Ook gastland Polen moest het ontgelden. Zo werd naast de klimaattop in Warschau ook een steenkolenconferentie gehouden. Daarnaast werd de Poolse voorzitter Marin Korolec vervangen als milieuminister door iemand die de nogal omstreden schaliegaswinning in Polen kan versnellen.

Uiteindelijk is de conclusie van deze klimaattop dat de hele wereld moet bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar hier zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven