Aankomende dinsdag 24 april zal de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer twee oud-ministers horen tijdens de openbare hoorzitting over de Q-koorts. Daarnaast zullen ook patiënten aan het woord komen. Voordat de openbare hoorzitting plaatsvindt, zal de Ombudsman tijdens een besloten zitting drie directeuren-generaal spreken, volgens de wens van het Kabinet.

Geit

Brenninkmeijer is zijn onderzoek gestart, omdat hij van mening is dat er vanuit de overheid onvoldoende aandacht is besteed aan patiënten, nabestaanden en omwonenden van de getroffen veehouderijen. Na eerder een afwijzende reactie te hebben gehad van minister Schipper van VWS, hoopt hij via deze weg alsnog compensatie te bewerkstelligen voor getroffen personen.

Sinds het begin van de uitbraak is er op melkveehouderijen een vaccinatiecampagne gestart, welke voor 1 augustus dit jaar afgerond moet zijn. Alle dieren, ook van kinderboerderijen, moeten dan ingeënt zijn. Dit vanwege de overdraagbaarheid van de bacterie op mensen. Uit statistieken van het RIVM blijkt dat er inmiddels 35 sterfgevallen bekend zijn, echter officieus ligt dit getal hoger.

Ondertussen is er begin maart in Drenthe opnieuw een geval van Q-koorts vastgesteld op een geitenboerderij met 440 dieren, tijdens een reguliere melktankcontrole. Dit is het eerste geval van Q-koorts sinds december vorig jaar en de eerste op een geitenboerderij sinds april 2011. Op dit moment geldt er op het Drentse bedrijf een bezoekverbod voor de stallen, mogen de dieren enkel vervoerd worden voor slacht en mag er geen mest uitgereden worden.

Naar aanleiding van de nieuwe besmetting in Drenthe, heeft de Tweede Kamer in een brief aan staatssecretaris Bleker vragen gesteld, hoe het mogelijk is dat opnieuw een bedrijf besmet is ondanks de vaccinatiecampagne. Ook wilde men weten of omwonenden en bezoekers van het gebied geïnformeerd worden en of er ook klinische verschijnselen bij de dieren geconstateerd zijn.

De Partij voor de Dieren vroeg zich af of er naast de vaccinatiecampagne nog andere maatregelen genomen zullen worden. Zo wordt er onder andere gesproken over een eventueel landelijk fokverbod en het individueel testen van besmette dieren om ze eventueel een levenslang fokverbod op te leggen.

Staatssecretaris Bleker is niet voornemens de dieren, volgens voorstel van de Partij voor de Dieren, individueel te laten testen. Ook heeft hij aangegeven geen levenslange fokverboden af te geven. Daarnaast geeft Bleker als antwoord op de vraag of omwonenden geïnformeerd zijn een afwijzend antwoord, omdat vanwege recente vaccinaties de uitscheiding van de bacterie lager is waardoor omwonenden geen gevaar lopen. Maar Bleker heeft er immers een handje van heel hard te roepen dat er geen gevaar is, terwijl dat in de praktijk toch heel anders blijkt te zijn. Dit antwoord zal dan ook ongetwijfeld worden toegevoegd aan het onderzoek van Brenninkmeijer.

Lees vooral het opiniestuk Q-koorts: Overheid is dood door schuld te verwijten

©PiepVandaag.nl Franca Krijnsen