Half juni is in Limburg een buitengewone ontdekking gedaan. Er werd namelijk een rode vuurvlinder gespot, die al sinds 1946 uitgestorven is in Nederland. Er moet alleen nog blijken of de waargenomen vlinder een rondzwervende is, of dat de populatie zich weer gaat vestigen. 

Rode vuurvlinder
Rode vuurvlinder – mannetje | Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster [CC-BY-SA-2.5 () or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Medewerkers van het ARK Natuurontwikkeling hadden de unieke kans om tijdens een veldbezoek aan natuurgebieden in Zuid-Limburg de uitgestorven rode vuurvlinder te vinden, en dit op camera vast te leggen. Het diertje werd gevonden in een nat beekdal. De rode vuurvlinder voelt zich thuis in bloemrijke beekdalgraslanden. Door intensivering van de landbouw, ruilverkaveling  en beekkanalisering werden de leefgebieden ongeschikt en verdween de vlindersoort uit ons land.

ARK werkt aan gebiedsontwikkeling en hierbij wordt onder meer nieuwe natuur ontwikkeld. Drainages zijn verwijderd zodat er weer bronnen en beekjes ontstaan. Ook begrazen Schotse Hooglanders de graslanden het hele jaar door, waardoor er een weelde aan bloemen ontstaat, zoals veldzuring en andere zuringsoorten. Dit geeft diverse plant- en diersoorten de mogelijkheid terug te keren.

In nabijgelegen landen komt de rode vuurvlinder nog steeds veel voor. Er zijn grote populaties bekend net over de grens van België en Duitsland. Of de rode vuurvlinder zich nu ook gevestigd heeft/zal vestigen in Nederland valt nog te bezien, maar ARK doet er in ieder geval alles aan om een natuurstructuur te ontwikkelen die de vlindersoort een nieuwe kans geeft.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk