Na wat voorheen slechts een aanname was, is het nu wetenschappelijk aangetoond. Trekvogels hebben een snellere voorjaarstrek dan najaarstrek. Logisch, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Grauwe klauwier
De grauwe klauwier overwintert in Afrika. Photo credit: Ian n. White / Foter.com / CC BY-NC-SA

Het Amerikaanse tijdschrift The American Naturalist heeft een artikel gepubliceerd met daarin verschillende studies die de snelheden van trekvogels in voor- en najaar hebben gemeten. Niet alleen de snelheid werd in kaart gebracht, maar ook het aantal stops dat trekvogels maken en hoeveel kilometer er per dag wordt afgelegd. Dit werd gedaan via een zender, observatie en geavanceerde radarapparatuur.

Alle studies hadden duidelijke overeenkomstige resultaten die een snellere voorjaarstrek dan najaarstrek aantonen. Er werd meer kilometer per dag afgelegd, sneller gevlogen en minder gestopt, met als resultaat dat de vogels een kortere voorjaarstrek hebben.

De verschillen liggen niet zozeer in de snelheid van de dieren; dat verschil bleek relatief klein. Sneller vliegen voor een vogel heeft ook niet veel zin aangezien dit veel energie kost. Energie die de vogels hard nodig hebben voor hun trek. Bovendien hangt de vliegsnelheid ook nog af van de verschillende soorten vogels. Zangvogels blijken in alle gevallen een snellere voorjaarstrek te hebben, terwijl roofvogels tijdens hun voor- en najaarstrek even snel zijn.

Het grote verschil ligt vooral in het aantal dagen dat de vogels tijden hun trek stoppen. Ook weersomstandigheden zijn van invloed op hoe lang de dieren over hun trek doen. Door te zweven reizen roofvogels min of meer gratis, maar dat betekent wel dat ze meer een speelbal zijn van het weer en de wind.

Duidelijk is wel dat vogels  in het voorjaar graag zo snel mogelijk weer ter plaatse zijn. Daarbij heeft een ‘vroege vogel’ zijn ook zijn voordelen: meer kans op een partner en voedsel, dus minder concurrentie. Een snelle najaarstrek echter brengt vrijwel geen voordelen met zich mee.

Bron: Natuurbericht ©Piepvandaag.nl Brechje van Otterdijk