De enorme teruggang van in ieder geval de bedreigde vlindersoorten lijkt te zijn gestopt. Dat lijkt in ieder geval naar voren te komen uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bosparlemoervlinder - vlindersoorten
Ook de bosparelmoervlinder wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd | Foto: Alastair Rae / Foter / CC BY-SA

Het CBS heeft een indicator ontwikkeld die de lengte van de rode lijsten volgt die weer een belangrijke aanwijzing geven voor de biodiversiteit.  De veranderingen zijn afgeleid uit de populatietrends van het Landelijk Meetnet Vlinders en op basis van alle beschikbare verspreidingsgegevens.

De Vlinderstichting laat weten voorzichtig positief te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. De organisatie waarschuwt dat de resultaten betrekking hebben op bedreigde vlindersoorten. De meeste vlindersoorten worden echter nog steeds bedreigd.

De indicator van het CBS is opgenomen in de rijksbegroting door het ministerie van Economische Zaken om de biodiversiteit in Nederland te meten. Een van de groepen die worden gevolgd zijn de dagvlinders. Tussen 1995 en 2006 steeg de indicator omdat er steeds meer vlindersoorten op de lijst kwamen te staan. Met andere woorden het ging steeds slechter met de vlinders in Nederland. Dat was vooral een gevolg van de enorme achteruitgang in de jaren zestig en zeventig toen door de bouwdrift in ons land veel vlinders gedwongen werden zich terug te trekken in de overgebleven natuurgebieden. Sinds 2006 zijn nog maar 7 vlindersoorten van bedreigingsstatus veranderd en dus lijkt de situatie stabiel.

Directeur van De Vlinderstichting, Titia Wolterbeek, plaatst echter ook kanttekeningen bij de uitkomsten van het onderzoek.  De afgeremde afname zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat het gewoon niet meer slechter kan gaan.

“We moeten ons realiseren dat veel vlinders zich nog steeds in de gevarenzone bevinden. Mede om die reden startte De Vlinderstichting het programma Tien voor twaalf!, om de ergst bedreigde soorten te helpen. We zijn er nog niet, maar hopelijk is deze ontwikkeling het begin van betere tijden voor vlinders.” Aldus Wolterbeek.

Bron: Vlinderstichting ©PiepVandaag.nl