Uit inventarisaties van de Zoogdierwerkgroep Zeeland blijkt dat het aantal noordse woelmuizen zich op steeds meer plekken laat zien aan de zuidkust van Schouwen. Door het plaatsen van zogenaamde inloopvallen (bij dit soort vallen wordt het gevangen dier weer teruggezet in de natuur) zijn de…