De kleine marterachtigen (zoals de wezel, hermelijn en bunzing) worden in Nederland steeds zeldzamer. Een goede leefomgeving voor deze dieren is van groot belang. Uit veldonderzoek door de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) in het Drielandenpark in Limburg blijkt dat dit gebied geschikt is voor kleine marters. Onder…