De komende Rio+20-top van de Verenigde Naties in Brazilië  moet een akkoord opleveren over een duurzame toekomst voor de aarde en haar bewoners. Ondanks hun cruciale betekenis wordt er in de onderhandelingen aan het lot van de (landbouw)dieren geen woord gewijd. Letterlijk. Het Nederlandse kabinet…