Eind juni is er in de Vijlenerbossen in Zuid-Limburg een zeer zeldzame vlinder waargenomen. Het gaat om de Varenuil: een zeer zeldzame soort in Nederland, die de laatste 30 jaar maar twee keer is aangetroffen. Marcel Prick fotografeerde de zeldzame varenuil (Callopistria juventina) op het vanglaken…