In het voorjaar van 2013 wil de overheid het gechipped zijn van honden verplicht stellen, de Tweede Kamer moet hier nog over beslissen. Ik ben een voorstander van het chippen van honden (en katten). Een microchip is een metalen spoeltje met een hard glazen omhulsel…