De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had 29 mei jongstleden een speciale bijeenkomst over hoe olifantenstroperij in Centraal-Afrika wellicht bijdraagt aan het escaleren van de politieke instabiliteit in de regio. Leden van de V.N. kregen informatie, van onder andere het WWF, over hoe illegale olifantenstroperij…