Met financiële steun van verschillende provinciën voeren Staatsbosbeheer en het Natuurhistorisch Genootschap (NHGL) in het kader van Natuurkwaliteitsimpuls van 2010 tot 2013 onderzoek uit op verschillende plekken in Nederland. In Nationaal Park De Meinweg (provincie Limburg) is nu al een variatie in soortenrijkdom van 6000 soorten…