Hij heeft een vrolijke naam, maar voor de Lachstern is er weinig te lachen. Zo’n 35 tot 40 lachsterns bevinden zich momenteel in Noord-Holland en Groningen. Ze komen uit Duitsland, waar nog een kleine populatie huist aan de kust van de Waddenzee, in de monding…