Op zaterdag 17 november wordt in Naturalis in Leiden het symposium Silent Spring,  georganiseerd. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat het boek Silent Spring, “Dode Lente” van de Amerikaanse biologe Rachel Carson verscheen. Hierin beschrijft zij op indringende wijze de risico’s van het gebruik van pesticiden.  Recent publiceerde NRC een lijst van 25 boeken over wetenschap die je gelezen móet hebben en daarin staat het boek van Rachel Carson’s  op de derde plaats!

Silen Spring
Foto: Wikimedia Commons

Mede dankzij ‘Silent Spring’ nam de publieke bezorgdheid over het milieu toe, werden maatregelen genomen, ontstond de Milieubeweging en verschenen de eerste Ministeries van Milieu. Helaas zijn de problemen de afgelopen vijftig jaar niet opgelost. Milieuvervuiling leidt nog altijd tot een enorme  achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom organiseert een aantal natuur- en milieuorganisaties een symposium ter gelegenheid van dit Silent Spring Jubileum”.

Het doel is in navolging van Rachel Carson aandacht te vragen voor de hedendaagse milieuproblematiek in relatie tot de achteruitgang in biodiversiteit.  Onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zullen met elkaar in discussie gaan over technologische en beleidsmatige oplossingen en wat nodig is om de overstap te maken naar duurzame en milieuveilige vormen van milieubeheer en landbouw.

Organiserende partijen zijnde Nederlandse Entomologische Vereniging m.m.v. de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, De Vlinderstichting, Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Natuurmonumenten en de Faunabescherming.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Bron: Vlinderstichting ©PiepVandaag.nl