Uit een studie van de Universiteit van Los Angeles is gebleken dat het herstel van patiënten met hartfalen positief beïnvloed wordt door therapeutische bezoekjes van een hond. De bloeddruk van de patiënten verlaagde, de aanwezigheid van adrenaline (het hormoon wat vrijkomt bij stress) nam af met 17% en gevoelens van angst werden gereduceerd met 24%.

Therapie
©NCHMD.org

Van (huis)dieren is al langer bekend dat ze een unieke uitwerking op ons hebben. Naar mate meer onderzoek wordt gedaan naar dit gegeven, wordt duidelijker dat de invloed van een dier op ons welzijn misschien nog wel groter is dan verwacht.

Zo is er het Amerikaanse Project PUP daar een mooi voorbeeld van. Zij faciliteren wekelijks bezoekjes van vrijwillige huisdieren en hun baasjes aan bewoners van verzorgingstehuizen. Bij de mensen die bezocht worden door de dieren is een aanzienlijke toename van kwaliteit van leven geconstateerd. Ook is er sprake van een emotionele connectie tussen dier en mens, die gevoelens van eenzaamheid, isolatie, depressie en angst doen afnemen.

Niet zo gek dat inmiddels 57% van de ondervraagde psychologen in een onderzoek van Kal Kan diervoer, aangaf therapie met een (huis)dier aan te raden.

Bron ©PiepVandaag.nl