De grutto doet het goed in Friesland. In het afgelopen broedseizoen veel jonge grutto’s vliegvlug geworden, wat betekent dat ze kleine stukjes kunnen vliegen. Van de ruim negentig broedparen in het weidevogelgebied de Heanmar bij Koudum (Zuidwest-Friesland) zijn er ongeveer van tachtig de jongen vliegvlug. Dat is een bijzonder hoog aantal.

Grutto
Foto: Fred Vloo / Wikimedia Commons

Het succes van de West-Friese grutto’s is mede te danken aan het feit dat er weinig jongen zijn opgegeten door andere dieren. De vogels zijn geïnventariseerd door vaste vrijwilligers. Het ruim 110 hectare grote gebied wordt al meer dan dertig jaar door Staatsbosbeheer beheerd.

De grutto’s zijn ook onderdeel van een onderzoek door Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen. Twee oudergrutto’s zijn met GPS-loggers uitgerust om hun vliegbewegingen te volgen. Opvallend was dat de ouders tijdens het grootbrengen van de jongen uitstapjes maakten, bijvoorbeeld naar het nabij gelegen IJsselmeer. Met de jongen bleven ze binnen een straal van 150 meter van het nest, een teken van prima omstandigheden om op te groeien.

Bron ©PiepVandaag.nl