In België heeft de Leuvense studentenvereninging Reuzegom een wel hele lugubere stunt bedacht. Eerstejaars studenten moeten in het kader van hun zogenaamde ontgroening een semester lang een konijn verzorgen, om het na een half jaar zelf te slachten en op te eten. Dierenrechtenorganisatie GAIA wil dat de Belgische overheid stappen onderneemt.

Konijntje - konijnenopvang
Foto: Sjaek via Compfight cc

GAIA- voorzitter Michel VandenBosch: “Als dit klopt, heeft dat niets te maken met studentikoos vertier, maar betreft het ernstige en strafbare feiten, die een inbreuk zijn op de dierenwelzijnswetgeving. Je mag een dier niet zonder noodzaak doen lijden of ombrengen, op welke manier dan ook. Je kan daar boetes tot 12.000 euro en enkele maanden cel voor krijgen. Het verzinnen en verplichten van dergelijke opdrachten is psychopatisch en dat kan niemand tolereren. Hopelijk kunnen de scholen dit nog doen stoppen. Intussen lichten we ook de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid in.”

Bron: Volkskrant ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.