Eyes on Animals logo

Update: Inmiddels zijn de stieren toegelaten in Turkije (zaterdag), waar ze een dag zijn uitgeladen om te eten, drinken en ‘ de poten te strekken’. Gisteravond zijn ze weer ingeladen en is de achterklep verzegeld, ze mogen absoluut de veewagen niet uit zolang ze in Turkije zijn. De reis naar Irak is nog 2000 kilometer. Vandaag kregen wij het bericht dat zij in Irak in kleinere trucks worden overgeladen, vervolgens naar Georgië gaan om daar geslacht te worden. Hun vlees komt daarna weer naar Irak om verkocht te worden.
De stieren  zijn nu 12 dagen onderweg en het einde is nog lang niet in zicht, zo lijkt het.

Op 20 november vertrekt een veetransport van de Poolse firma ANIMEX uit Letland. Met aan boord 31 jonge slachtstieren. Af te leggen afstand: 4600 kilometer. De eindbestemming is een slachthuis in Irak. Op 24 november komen de stieren aan bij de Bulgaarse /Turkse grens. Zij hebben inmiddels 2600 kilometer afgelegd en onderweg een wettelijk verplichte rustpauze gehad van 24 uur. Net na de Bulgaarse grenspostcontrole, in een gebied dat tussen Bulgarije en Turkije in ligt, beginnen de problemen.

Stieren aan Turkse grens
Stieren aan Turkse grens

Het transport mag Turkije niet in, ook niet om er alleen maar doorheen te reizen naar Irak, zonder de dieren onderweg uit te laden. Een reis van nog eens 2000 kilometer. Op dit moment zou door Turkije rijden zonder te rusten nog toegestaan zijn, omdat in Turkije de EU richtlijnen 1/2005 dierenwelzijn tijdens transport niet van kracht zijn.

Reden dat het veetransport niet verder mag is simpel: het is op dit moment verboden voor dit soort veetransporten Turkije door te reizen, aangezien er mond- en klauwzeer voorkomt. Dit is algemeen bekend, dus het is een raadsel dat de exporteur/transporteur überhaupt aan dit transport is begonnen. In Letland is het dus al fout gegaan, het transport had nooit mogen plaatsvinden. Turkije houdt zich simpel aan de regels. De Bulgaarse veterinaire dienst aan de grens heeft het veetransport onterecht de grenspost over laten gaan. Ook hen is bekend dat deze transporten niet worden toegelaten in Turkije. Wat nu?

Stieren aan Turkse grens
Stieren aan Turkse grens

Turkije is niet van plan ze toestemming te geven om het land door te reizen. Bulgarije is niet van plan het transport terug te laten keren, in verband met de mogelijke insleep van ziektes (mond- en klauwzeer). Zo is er een patstelling ontstaan die zijn weerga niet kent. Geluk bij ongeluk is dat er teams van Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation op dit moment aan de grens aanwezig zijn. Zij zorgen ervoor dat de dieren voer en water krijgen en hebben na dagen aandringen voor elkaar gekregen dat de truck een klein stukje verder mocht gaan staan, zodat de waterslang bereikbaar is.

Beelden van Eyes on Animals

Ondertussen zijn onze organisaties met man en macht in de weer met het benaderen van iedereen, die iets zou kunnen betekenen in deze vreselijke situatie: de EU, de overheden van Letland, Bulgarije en Turkije, hoofd veterinaire dienst van Bulgarije, etc. etc.

Op dit moment, 30 november, staan de stieren nog steeds aan de grens en is er geen oplossing in zicht. De dieren gaan conditioneel snel achteruit: door gebrek aan suiker en lichaamsbeweging beginnen ze heftige spierkrampen te krijgen. Het voer raakt op, de chauffeurs willen niet eens meer verder rijden naar Irak… Ons laatste verzoek dat wij hebben gedaan is dat wij de Bulgaarse autoriteiten met klem hebben gewezen op hun zorgplicht, duidelijk in de EU wet omschreven. Het meest humane voor de stieren is dat zij zo spoedig mogelijk worden geëuthanaseerd. Zij zijn fysiek niet meer in staat hun reis te vervolgen en op dat moment is euthanasie de enige optie. Het zal duidelijk zijn dat Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation er alles aan doen en zullen blijven doen om dit soort transporten te helpen beëindigen.

Het CIWF roept mensen op een protestmail te sturen, voor meer informatie klik hier.

©PiepVandaag.nl Margreet Steendijk, inspecteur Eyes on Animals