Olifant
Foto: iStock Photo

Grote inbeslagnames van olifantenslagtanden maken het afgelopen jaar het slechtste jaar voor de olifant, sinds in 1989 de verkoop van ivoor werd verboden. Volgens schattingen zijn het afgelopen jaar ongeveer 3000 olifanten door stropers gedood.

Zo hebben de Maleisische autoriteiten in een container uit Kenia, die naar Cambodja onderweg was, honderden slagtanden van de Afrikaanse olifant, met een waarde van 1,3 miljoen dollar, aangetroffen. Het gaat in de meeste gevallen om ivoor dat van Afrika naar Azië wordt gesmokkeld. Door de daar toegenomen rijkdom heeft men meer behoefte aan ivoren versieringen en aan de hoorns van de rinoceros voor z.g. medische doeleinden, hoewel wetenschappelijk is bewezen dat deze totaal geen medische waarde hebben.

Aziatische misdaadsyndicaten zijn steeds meer betrokken bij het stropen en bij de illegale ivoorhandel in heel Afrika, een trend die samengaat met de toegenomen Aziatische investeringen in Afrika.

De berichten uit Centraal Afrika zijn extra alarmerend en deze wijzen er op dat er in sommige landen, zoals Tsjaad, in de zeer nabije toekomst helemaal geen olifanten meer zullen zijn. Het stropen neemt ook in Congo, Noord-Kenia, Zuid-Tanzanië en Noord-Mozambique alarmerende vormen aan.

Erg zorgelijk is ook dat er na het in beslag nemen van ivoor meestal geen arrestaties volgen, en dat bovendien niet bekend is hoeveel ivoor door de controles glipt. Wel is er een dramatische toename van het aantal grote vondsten (meer dan 800 kg). Daarvan waren er het afgelopen jaar zeker dertien, vergeleken met zes in 2010.

Vroeger ging het transport per vliegtuig; dit soort grote ladingen moeten door de criminelen wel per schip worden vervoerd, waarbij zij door corrupte ambtenaren aan valse documenten worden geholpen. Het is zelfs aangetoond dat een gedeelte van het in beslag genomen ivoor afkomstig was van een voorraad die in het bezit was van de regering: slagtanden die door diezelfde regering eerder in beslag waren genomen!

Ook de rinocerossen hebben het moeilijk gehad. In Zuid-Afrika is dit jaar een record aantal van 443 van deze beschermde dieren gedood (in 2010 333 stuks); hoewel soldaten in het Kruger Nationaal Park hebben gepatrouilleerd werden daar toch 244 rino’s gedood. 90 % van de rino’s in Afrika leven in Zuid-Afrika en in het Kruger Park leven 10000 witte en ongeveer 500 zwarte rino’s.

Vóórdat de blanke kolonisten in Afrika kwamen bestond de olifantenpopulatie waarschijnlijk uit tussen de vijf en tien miljoen exemplaren. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw halveerde  het overgebleven aantal Afrikaanse olifanten tot ongeveer zeshonderdduizend. Na het verbod op de handel in ivoor in 1989 en gezamenlijke internationale inspanningen om de dieren te beschermen, floreerden de olifantenkuddes in oost- en zuidelijk Afrika- totdat de nieuwe bedreiging uit Azië kwam. Zo was er in het Amboseli Nationaal Park in Kenia, in de nabijheid van de Kilimanjaro vrijwel geen stroperij geweest, totdat twee jaar geleden een Chinese firma een contract kreeg voor de aanleg van een snelweg in de buurt. Sinds die tijd heeft het Amboseli Park door stropers al weer vier olifanten verloren.

Bron: Huffington Post