Sinds december 2011 heerst een nieuw virus onder koeien, schapen en geiten, met de naam Schmallenberg, vernoemd naar de Duitse plaats, waar het virus voor het eerst binnen Europa opdook bij koeien.

KoeDe symptomen van het virus bij de koeien zijn hoge koorts en diaree. Opmerkelijk is dat de dieren duidelijk verzwakt raken maar na 1 week “spontaan” herstellen.  Bij schapen en geiten daarentegen zijn deze verschijnselen niet gesignaleerd.

Wat het meest kenmerkend is aan dit virus is het feit dat geïnfecteerde dieren bevallen van misvormde kalveren en lammeren. Afwijkingen als scheve nek, waterhoofd, vastzittende gewrichten en kromme poten komen het vaakst voor. Het op de wereld zetten van deze misvormde dieren kost het moederdier vaak zoveel kracht en moeite dat zij het niet overleeft. De misvormde kalveren en lammeren zelf worden vaak dood geboren.

De ziekte is nieuw en het is onbekend waar deze vandaan komt. Wel zijn er uit de eerste onderzoeken sterke aanwijzingen. Daaruit blijkt namelijk dat Schmallenberg lijkt op een virus dat voor het eerst geïsoleerd werd in 1959 in het Japanse Akabane, dat sindsdien ook het Akabanevirus heet.

Het Schmallenbergvirus wordt vermoedelijk doorgegeven door knutten (een soort insecten). Koeien, schapen en geiten besmetten elkaar bijna nooit direct. De verspreiding gebeurt doordat een knut in contact komt met het bloed van een besmet dier. Vervolgens bijt een knut (alleen de vrouwtjes) een ander gezond dier en besmetting is een feit. Knutten heeft net als muggen dat bloed nodig voor de rijping van haar eitjes. Knutten spelen ook een rol bij de overdracht van de ziekte blauwtong.

Knut
©Wikipedia

Sinds december 2011 neemt het aantal meldingen van dood en misvormd geboren kalveren en lammeren toe. Inmiddels heeft het Schmallenbergvirus 96 bedrijven bereikt. De meeste meldingen komen uit Gelderland (Voortgangsrapportage). Te verwachten valt dat er de komende tijd nog meer meldingen van misvormde kalveren en lammeren zullen gaan komen.

Het risico van infectie van het Schmallenbergvirus bij mensen lijkt klein. Er lijkt geen sprake te zijn van overdraagbaarheid naar de mens. Dierhouders zijn verplicht melding bij het NVWA te doen wanneer een misvormd schaap-of geitlam of kalf wordt geboren bij de NVWA. Dit om een goed beeld te krijgen van de ernst van het Schmallenbergvirus voor dier en mens.


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.