Naar aanleiding van een Groot Wild Enquête onder haar leden, wil Natuurmonumenten onderzoeken of het mogelijk is de aantallen herten, zwijnen en reeën in de hand te houden door ze anticonceptie te geven. Een oplossing zou bijvoorbeeld de prikpil zijn.

Ree - prikpil
Ree | Foto: Wikimedia Commons

Aanleiding van deze enquête was dat vorig jaar de gemoederen hoog opliepen over het schieten op edelherten bij een ecoduct op de Noord-Veluwe. Tot nu toe geldt dat herten en zwijnen onmiddellijk worden afgeschoten als zij maar één poot buiten de voor hen aangewezen gebieden zetten. De dieren zouden anders schade aanbrengen aan gewassen en ongelukken kunnen veroorzaken op de weg. Het overgrote deel van de ruim 40.000 geënquêteerden is tegen dit zogenaamde nulstandbeleid. Zij vinden dat edelherten, zwijnen en reeën gewoon van het ene naar het andere natuurgebied moeten kunnen trekken.

Stoppen met jacht
Natuurmonumenten wil nu in veel gebieden stoppen met de jacht alleen vanwege schade en overlast. Alleen dieren die lijden worden afgeschoten. Om het aantal dieren niet te laten exploderen wil Natuurmonumenten hen anticonceptie toedienen. Ook aan andere maatregelen wordt gedacht, zoals meer hekken rondom akkers en wegen, aanleggen van hagen met prikstruiken, wallen en greppels rondom natuurgebieden en intensieve jacht langs de randen van natuurgebieden.

Natuur haar eigen gang laten gaan
Voorlopig wil Natuurmonumenten in twee van haar gebieden, het Drents-Friese Wold en de Veluwezoom de natuur haar eigen gang laten gang. Ook wil deze organisatie het wild zichtbaarder maken, bijvoorbeeld door graasweides voor herten langs wandelpaden aan te leggen en rustgebieden op open heidegebieden te creëren. Voor natuurfotografen wil de vereniging schuilhutten plaatsen.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.