Varkens
Foto: iStock Photo

Staatssecretaris Henk Bleker vindt het niet nodig om in Europees verband maatregelen te nemen in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest. Dat zegt hij in reactie op kamervragen van Janneke Snijder (VVD).

Bleker is weliswaar bezorgd over de verspreiding naar de EU, maar zegt dat er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om insleep te voorkomen. ”De lidstaten van de EU zijn zeer doordrongen van het feit dat preventie van insleep van Afrikaanse Varkenspest buitengewoon belangrijk is”, aldus Bleker. Maatregelen zijn bijvoorbeeld controle van importen, desinfectiemaatregelen en verbod op swill voedering. Ook moeten veewagens die varkens hebben getransporteerd gereinigd en ontsmet worden als ze de EU binnen komen.

Bij welke veterinaire rampen hebben we zulke geruststellende woorden eerder gehoord?