Sinds november 1979 heeft de staat Florida jaarlijks een ‘Manatee Awareness Month’, een maand met speciale aandacht voor de zeekoe. In datzelfde jaar werden ook de eerste beschermingsgebieden voor deze bijzondere dieren ingericht.

Grazende zeekoe
Grazende zeekoe | Foto: Rudgr.com via Compfight cc

Die bescherming was en is nog steeds hard nodig. Dit jaar wordt een tragisch record gevestigd. In de staat Florida alleen al zijn tot nu toe 769 zeekoeien gedood. Belangrijkste oorzaak voor de enorme piek in sterfte is de uitzonderlijk lange bloeiperiode van giftige rode algen. Wanneer zeekoeien hiermee in aanraking komen, treden verlammingsverschijnselen op, die zo heftig kunnen zijn dat ze verdrinken.

Zeekoeien zijn zachtaardige, slome dieren, die op zee sporadisch iets te vrezen hebben van natuurlijke vijanden als haaien en orka’s en in rivieren van krokodillen. Doodsoorzaak nummer 1 voor de dieren zijn normaal gesproken aanvaringen met boten. Dit jaar veroorzaakt de Red Tide helaas een slachting onder de zeekoeien, zo erg zelfs dat 2013 het dodelijkste jaar ooit is.

Experts tasten in het duister waarom de algen dit jaar zo lang in bloei stonden. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat fosfor na bemesting de zee in is gevloeid onder invloed van extreme weersomstandigheden.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.