De werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren heeft de Gemeente Amsterdam dringend verzocht om af te zien van het houden van een roofvogelshow op 13 mei in het Amsterdamse Bos tijdens de start van het buitenseizoen. De Partij voor de Dieren vindt dat roofvogels in de natuur thuishoren en is tegen het gebruik van deze dieren voor vermaaksdoeleinden.

Roofvogel
Foto: Wikimedia Commons

Roofvogels in gevangenschap kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans om te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen en hebben niet de vrijheid om een nest te bouwen en hun jongen groot te brengen. Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of met een kort touw vast aan een blok. Nachtvogels, zoals uilen, moeten overdag in het volle zonlicht optreden.

Shows met roofvogels en uilen worden meestal gehouden onder het mom van educatie, maar in veel gevallen komen de toeschouwers niet veel te weten over de leefwijze van roofvogels in het wild. Daarbij past het karakter van de shows niet bij voorlichting over deze dieren. Tijdens de shows moeten de vogels kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien.

Roofvogelshows bevorderen bovendien de wens tot het houden van een roofvogel of uil als huisdier. Dit aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte vogels, maar ook door eieren en nestjongen die uit nesten in het wild worden geroofd. Tijdens roofvogelshows komt het geregeld voor dat vogels ontsnappen. Ze kunnen in het wild broedende vogels verstoren en brengen vreemd DNA en ziektes in de Nederlandse natuur.

Vanwege de sterke toename van het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland1 hebben zes landelijke vogelorganisaties in juni 2011 een oproep aan het Nederlandse publiek gedaan om geen roofvogelshows meer te bezoeken2

1 Bron: Onderzoek van Bureau Ulucus in opdracht van Vogelbescherming Nederland.
2Bron: Vogelbescherming Nederland

Bron ©PiepVandaag.nl