Search Results for "Zuidelijke Oceaan"

clymenedolfijn
Foto, Opinie

Fotocolumn Erwin Vermeulen: de clymenedolfijn 

De clymenedolfijn leeft in de tropische en subtropische wateren van de Noord en Zuid-Atlantische Oceaan, de Caribische Zee en de Golf van Mexico, maar is nog nooit in de Middellandse Zee gezien. De meest noordelijke stranding vond plaats in New Jersey en aan de andere…

blauwvintonijn
Opinie

Dos Winkel: Tonijn – De ondergang van een supervis 

Wanneer we “tonijn” zeggen, bedoelen we meestal een van de vijf commercieel meest interessante soorten tonijn. De blauwvintonijn (bestaande uit drie soorten) is verreweg de meest bekende. Dit heeft te maken met het feit dat deze soort vrijwel uitgestorven en daarmee  exorbitant duur geworden is….

Tonijn
Binnenland, Buitenland, Nieuws

FAO: Overbevissing zet gestaag door 

Er is een langzame, maar voortschrijdende toename van overbevissing, terwijl het aantal onderbeviste soorten langzaam afneemt. Het aantal vissoorten dat aan zijn vangstplafond zit is licht toegenomen. Tot die conclusie komt de Wereldvoedselorganisatie FAO in het zojuist gepubliceerde Review of the state of world marine…