Orang-oetans komen steeds vaker uit bomen, wat betekent dat ze evolueren en zich aanpassen aan een menselijke wereld. Dit is waarschijnlijk een manier om om te gaan met de verwoesting van hun natuurlijke leefgebied.

Orang-oetan - Sumatra
Orang-oetan – Sumatra | Foto: –{@rwen via Compfight cc

Dit nieuwe gedrag, omschreven in het American Journal of Primatology, is onderzocht in Borneo. Onderzoekers keken ervan op hoe vaak de grote dieren afdaalden om voedsel te zoeken en op pad te gaan. Dit gedrag geeft nieuwe inzichten over hoe de mensapen soortgelijk gedrag vertonen als de mens.

In een gebied van 38 vierkante kilometer regenwoud werden camera’s geplaatst. Wat er vastgelegd werd, kan een ander licht schijnen op wat we dachten te weten over het gedrag van orang-oetans. De hoeveelheid tijd die de primaten doorbrachten op de grond van het regenwoud is nog nooit eerder waargenomen. De onderzoekers denken dat de directe aanleiding voor het leven op de grond vooralsnog een mysterie blijft.

Toch is het niet zo makkelijk voor orang-oetans om nu naar een nieuw leefgebied te lopen, terwijl hun regenwoud verwoest wordt.

“Hoewel orang-oetans veel flexibeler zijn dan we dachten en ze regelmatig uit bomen vandaan komen om op de grond verder te reizen, hebben ze het bos nog steeds nodig om te overleven”, aldus dr. Spehar, onderzoeker. “Ze gebruiken het bos voor eten en als broedplaats.”

Bron ©PiepVandaag.nl Jaimy Visser