Hoewel de aandacht bij de opwarming van de aarde vooral uitgaat naar soorten waarvoor dit een bedreiging is, zijn er ook genoeg diersoorten die profiteren van een warmer klimaat. Wetenschappers van de universiteit van Manitoba nemen steeds meer orka’s waar in de Arctische Zee die jagen op narwals, beluga’s en zeehonden. Door het smeltende ijs vinden de prooidieren minder snel beschutting en hebben de orka’s dus een vrijer jachtterrein.

Ook het broedgebied van de trompetzwaan is enorm toegenomen. Waar het voorheen te koud was, kunnen de zwanen nu wel nestelen. Kortere winters geven de zwanen net iets meer tijd om aan te sterken voor ze aan hun lange migratie beginnen.

Aan de andere kant van de wereld blijken sterkere luchtstromen, veroorzaakt door de klimaatverandering, de foerageertijden van de reuzenalbatros aanzienlijk te verkorten. Daardoor zijn de vogels minder lang van het nest en nemen de overlevingskansen van de kuikens aanzienlijk toe.

Overigens kan het een korte termijnsucces zijn. Wetenschappers houden er rekening mee dat de luchtstromen uiteindelijk zo krachtig worden, dat de albatros helemaal niet meer kan uitvliegen of dat de nieuwe meren waar de trompetzwaan nu toegang toe heeft, uiteindelijk zullen opdrogen.

Overigens nemen ook minder knuffelbare dieren in aantallen toe. Er lijkt een sterke toename van kwallen te zijn. Niet alleen door opwarming van de zeeën maar ook door de verzuring die optreed door de toegenomen concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer. Daarnaast kunnen er ook meer insectenplagen komen.

Bron: Scientific American