foie gras
Foto: iStock Photo

Tegenstanders van de nieuwe wet in Californië die foie gras zal verbieden, komen in opstand. Zij zien de nieuwe wet als een aantasting van de Amerikaanse Grondwet.

In Californië in de Verenigde Staten werd in 2004 de wet SB1520 aangenomen. Deze wet verbiedt het om wat voor vogel dan ook de dwangvoederen. Hierdoor wordt de productie van foie gras verboden.

Een groep boeren en restauranthouders kwamen vorige week in San Francisco bij elkaar om te bespreken wat ze tegen de nieuwe wet kunnen doen. De groep is van mening dat de wet de Commercie Clausule van de Amerikaanse Grondwet aantast, omdat het interfereert met de internationale en interstatelijke commercie. Deze verdediging werkte al eerder in Chicago, waar een wet om foie gras te verbieden, in 2008 is teruggedraaid.

De nieuwe wet zal in 2012 in Californië in werking gesteld worden.