Ondanks hevig verzet van een groep omwonenden heeft Hollands Kroon, een gemeente in Noord-Holland, toch een vergunning verleend om een megastal te bouwen. Door 3.000 mensen was hiertegen bezwaar gemaakt, maar de gemeente schuift alle bezwaren opzij. In de geplande megastal zullen 366.666 vleeskuikens (zgn. plofkippen) een vreselijk leven leiden, tot zij na 6 weken naar de slacht gaan. En dit iedere zes weken weer!

Kippen
Foto: Wakker Dier

Ondanks alle ingediende bezwaren tegen de ontwerp-vergunning heeft Hollands Kroon in september 2013 de vergunning toch verleend aan het bedrijf Meerkip. Blijkbaar wordt door deze gemeente niet naar haar burgers geluisterd. Zo stelt zij in de Nota van zienswijzen onder andere dat gezondheidsrisico’s voor omwonenden en de maatschappij niet aan de orde zijn of voldoende afgedekt, de kippen hebben met 42 kg/m2 een prima leven en de megastal is niet in strijd met het provinciale, ruimtelijke beleid. Volgens bezorgde omwonenden ligt bij de Provincie een geheim rapport. Ze denken dat de inhoud hiervan nog niet naar buiten is gebracht, omdat de Provincie vreest dat de bezwaarmakers nog wel eens in het gelijk gesteld kunnen worden door de rechter.

Daarom vinden ze het nu tijd om naar de rechter te stappen. Zij hebben een beroep ingesteld tegen de vergunning bij de Rechtbank Alkmaar. Met crowd-funding willen de bezwaarmakers geld inzamelen voor een goede juridische ondersteuning in deze, in de hoop dat de bouw kan worden tegengehouden.

De bezorgde inwoners van de gemeente Hollands Kroon vragen om steun.

‘U kunt meehelpen om deze megastal en hiermee mogelijk ook andere megastallen (precedentwerking) tegen te houden. U kunt helpen als ‘funder’: voor elke 10 euro bijdrage redt u al 5.000 kippen/jaar van een ellendig leven, bij het winnen van de zaak (#crowdfunding Minderkip). Alvast bedankt namens de kippen en (verre) omwonenden.’

Bijdragen kan via: www.4just1.com/project/489

Bronnen: Partij voor de Dieren, The Crowdfunding Network ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven