KoeDe Dierenbescherming en haar Europese koepel Eurogroup for Animals zijn ontevreden over de meerjarenstrategie voor dierenwelzijn die de EU gisteren heeft gepresenteerd. De organisaties laken het totale gebrek aan ambitie in de plannen voor dit jaar tot en met 2015.

“Het is verbazingwekkend dat de strategie geen nieuwe wetgeving in petto heeft”, reageert directeur Sonja van Tichelen van Eurogroup for Animals. “Belangrijke kwestie als het transport van levende dieren, kloneren en dierproeven ten behoeve van cosmetica worden niet eens genoemd!”

De strategie gaat volgens Van Tichelen volkomen voorbij aan het belang dat inwoners van de EU hechten aan het welzijn van dieren. Daarnaast negeert zij de positieve gevolgen van een goed dierenwelzijn op voedselveiligheid, voedselkwaliteit en leefomgeving van de mens. Bovendien is de strategie het resultaat van een evaluatie van twintig jaar dierenwelzijnbeleid in Europa. Uit die evaluatie bleek onder andere dat de huidige regelgeving niet goed wordt gehandhaafd en dat sommige diergroepen buiten de reikwijdte van Europese regels vallen. Ook over deze zaken rept de strategie met geen woord.

Gebrekkige stroomlijning
“Deze strategie brengt de ontwikkeling van dierenwelzijnbeleid in Europa tot stilstand”, zegt Van Tichelen.  “Wij vinden dat alarmerend, omdat Europa daarmee zijn oren laat hangen naar de vee-industrie, terwijl nooit is aangetoond dat richtlijnen voor dierenwelzijn de concurrentiepositie van Europese veehouders hebben ondermijnd.” Van Tichelen is ook bezorgd over de gebrekkige stroomlijning van nationale regels op het gebied van dierenwelzijn binnen de EU. Het beleid van de lidstaten zou in grote lijnen in overeenstemming met elkaar moeten zijn, maar in de praktijk zijn de verschillen groot. De strategie verzuimt te melden hoe dit moet verbeteren.

Bron: Dierenbescherming