Foto: SOVON

De afgelopen tijd hebben veel mensen kunnen genieten van het winterse weer. De Elfstedentocht was dichterbij dan ooit. Maar niet iedereen is blij met deze winterse omstandigheden: Scholeksters en andere steltlopers leggen massaal het loodje.

Om in kaart te brengen om hoeveel slachtoffers het gaat, zijn SOVON, IMARES, NIOZ, Delta project management en Natuurwerk Texel een onderzoek aan deze vogels gestart, waaraan u mee kunt doen.

De samenwerkende organisaties roepen mensen die regelmatig in de buurt van hoogwatervluchtplaatsen en het strand komen op om dode vogels te verzamelen en door te geven. Probeer daarbij vooral de (nog) levende vogels zo min mogelijk te verstoren, want onnodig energieverlies is het laatste wat ze op dit moment kunnen gebruiken.

Voor vragen en meldingen in de Delta en de kust van Zuid-Holland kunt u contact opnemen met Pim Wolf: pim.wolf@gmail.com.

Voor vragen en meldingen in het waddengebied en de kust van Noord-Holland kunt u contact opnemen met Kees Oosterbeek, kees.oosterbeek@sovon.nl of Bruno Ens bruno.ens@sovon.nl.

Bekijk de uitgebreide uitleg van het onderzoek in pdf.

Bron: Natuurbericht en SOVON