Varkens
Foto: iStock Photo

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat de naleveing van regelsgeving openbaar maken. De organisatie vindt dat ondernemers meer zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het naleven van wetten en regels. Daarom zal de NVWA de komende jaren veel meer naar buiten te treden met haar oordeel.

Het gaat om zowel bedrijven die de regels overtreden, als bedrijven die de regels wel goed naleven. Dat heeft de NVWA bekendgemaakt in het jaarplan dat het ministerie van landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er zal samen met brancheorganisaties een systematiek ontworpen worden om het oordeel van de NVWA over de bedrijven openbaar te maken. De NVWA begint hiermee in de horecabranche. Bedrijven die de regels aantoonbaar goed naleven, worden niet meer dan twee keer per jaar bezocht. Bedrijven die de regels overtreden worden door zwaardere sancties harder aangepakt en daarmee gedwongen tot het naleven van de regels. Het gaat dan niet alleen om hoge boetes, maar ook het sanctioneren van transporten of het kunnen stilleggen van een bedrijf.

Dit jaar begint de NVWA met proeven met een meer risicogerichte controle bij slachterijen, wat op termijn moet leiden tot 25 procent minder controles bij slachterijen. NVWA richt zich bij het risico-onderzoek vooral op restanten van coccidiostatica en antibiotica. Het beleid op het terrein van diergezondheid is vooral gericht op verbeterde naleving van meldingsplicht bij besmettelijke dierziekten.

Bron: AGD